Praca, praca, praca, ale będzie pięknie

Praca, praca, praca, ale będzie pięknie

Za to ich kochamy!

Biblioteka już lśni! Uczniowie dzielnie pracowali nad układaniem ocalałych pozycji. Już nie mogą się doczekać, gdy będą mogli tu siedzieć i CZYTAĆ!

Ostatnie pyłki wytarte, książki poukładane, choć tyłu ich jeszcze brakuje… regały też bardzo przydałyby się.

Podziel się 1%

Podziel się 1%

Skorzystaj z ulgi podatkowej

 

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego (OPP), której celem jest wspieranie edukacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu (z krajów byłego Związku Radzieckiego). Darowizny pieniężne przekazane w ciągu roku na konto naszej Fundacji można odliczyć od dochodu w deklaracji podatkowej rocznej, ponieważ realizujemy cele pożytku publicznego.

Przekazane nam darowizny można odliczyć od uzyskanego w danym roku dochodu niezależnie od podarowania naszej Fundacji 1% podatku w deklaracji rocznej PIT.

 

Osoby fizyczne:

Darowizna przekazana na rzecz naszej Fundacji może zostać odliczona od dochodu, ponieważ realizowaliśmy cele zawierające się w sferze zadań publicznych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Dla Darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z ulgi podatkowej, wystarczający jest dowód przelewu potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej na konto Fundacji „Dla Polonii”. Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy naszej Fundacji można otrzymać w banku, na poczcie lub wydrukować samodzielnie z konta w banku internetowym.

Osoby prawne (firmy):

W przypadku firm od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Podobnie jak przy osobach fizycznych, tak i tu, powinno to być udokumentowane dowodem wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy naszej Fundacji.

Czasem forma pisemna umowy darowizny jest wymagana przepisami (np. akt notarialny na darowany dom) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. organizacja dostała od firmy samochód i, aby go zarejestrować, musi mieć pisemną umowę potwierdzającą otrzymaną darowiznę).

Darowizny można przekazywać na konto:

Nr konta bankowego: 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703
Z dopiskiem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Twój 1 % podatku to mój powrót do Ojczyzny

W ramach akcji Witajcie w domu przez 5 lata działalności pomogliśmy w nauce 480 uczniom ze Wschodu, zapewniając im mieszkanie w przyszkolnej bursie, wyżywienie i patriotyczne wychowanie. Pomóż nam w kształceniu kolejnych uczniów Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Zobacz jak wypełnić deklarację podatkową PIT

Fundacja Dla Polonii

Numer KRS: 0000423252

 

Tworzymy bibliotekę

Tworzymy bibliotekę

Tak rodzi się nasza upragniona biblioteka.

Niewielką część książek  odratowaliśmy od powodzi, która zniszczyła poprzedni księgozbiór, pozostałe pojedyncze woluminy otrzymaliśmy w darze od Przyjaciół Szkoły.

Przed nami jeszcze dluuuga droga, ale wiemy, że warto! Damy radę, choć tyłu lektur wciąż brak.

Jan Parandowski, Mitologia
Sofokles, Antygona, Król Edyp
William Szekspir: Hamlet, Romeo i Julia, Makbet
Molier, Skąpiec
Adam Mickiewicz: Dziady cz. IV, Dziady cz. III; Konrad Wallenrod; Pan Tadeusz
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Stanisław Wyspiański, Wesele
Bolesław Prus, Lalka
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi cz.1
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
Tadeusz Borowski, opowiadania
Gustaw Herling Grudziński, Inny świat
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
Sławomir Mrożek, Tango
Albert Camus, Dżuma

George Orwell: Rok 1984; Folwark zwierzęcy
Franz Kafka, Proces
Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Dzieje Tristana i Izoldy
Giovanni Boccaccio, Dekameron
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera
Johann Wolfgang Goethe, Faust
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Zofia Nałkowska, Granica
Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem
Zofia Nałkowska, Medaliony
Tadeusz Różewicz, Kartoteka
Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Michaił Bułhakow:Mistrz i Małgorzata, Łagodna
Umberto Eco, Imię róży

Przyjemne z pożytecznym, czyli wymiana młodzieży w Warszawie 

Przyjemne z pożytecznym, czyli wymiana młodzieży w Warszawie 

logo ErasmusW styczniu br. zrealizowaliśmy kolejny punkt projektu Erasmus+ Różne kultury – jedna tożsamość.  Przez tydzień gościliśmy uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Węgier i Litwy. Był to czas obfitujący w ciekawe spotkania, wykłady i warsztaty. Mogliśmy się wzajemnie poznać i podzielić naszymi doświadczeniami i talentami.

Rozpoczęliśmy od lekcji historii w Zamku Królewskim, po czym, dzięki uprzejmości Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki prof. dr Pawła Bromskiego, nasi goście przeżyli żywą lekcję historii – spotkanie z Panem Waldemarem Pernachem oraz prof. Jackiem Wilczurem.  W kolejnych dniach postanowiliśmy zobaczył perłę polskiego baroku, Pałac w Wilanowie. Testowaliśmy też lekcje matematyki i przedsiębiorczości przygotowane w ramach projektu i uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem Mariuszem Stachnikiem, Prezesem Mazowieckiego Klastra ICT oraz Panem Janem Krzyżanowskim w Centrum Kreatywności Targowa. Młodzież dowiedziała się czym są klastry, inkubatory przedsiębiorczości i startupy i jak mogą im one pomóc w rozwinięciu własnej działalności. Wśród atrakcji nie zabrakło tych o tematyce sportowej, zwiedziliśmy stadion PGE Narodowy. Ważnym punktem naszej międzynarodowej wymiany były lekcje z wojennej historii Warszawy: spacer szlakiem akcji specjalnych Kedywu (Miasto Feniks – spacery po Warszawie) i wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Podsumowaniem wiedzy zdobytej z przedsiębiorczości był Finał Festiwalu Przedsiębiorczości. Dzięki uprzejmości Fundacji Banku Zachodniego WBK wzięliśmy udział w grze zespołowej Liderzy Europy.

Czas wypełniony ciekawymi wydarzeniami szybko mija. Pożegnań, łez i uścisków nie było końca, niestety trzecia i ostatnia wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+ Różne kultury – jedna tożsamość  zakończyła się. Wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację serdecznie dziękujemy. Bez Was nie dalibyśmy rady!

Spotkanie opłatkowe

W piątek 15 grudnia 2017 w siedzibie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki odbyło się spotkanie opłatkowe.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Dla Przyjaciół szkoły, którzy nie mogli do nas tego dnia dołączyć prowadziliśmy transmisję na żywo.

Poniżej wspomnienie tego dnia.

Transmisja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z realizacją zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Dziękujemy za dar 1 procenta

Dziękujemy za dar 1 procenta

Nasza druga kampania informacyjna pod hasłem „Twój 1% – mój powrót do Ojczyzny” spotkała się z wielką i pozytywną reakcją. Ponad pół tysiąca przyjaciół i sympatyków Fundacji Dla Polonii podarowało 1% swojego podatku dla polskiej młodzieży ze wschodu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wpisali numer KRS naszej fundacji do swoich deklaracji podatkowych PIT w rozliczeniu za 2016 rok. Dziękujemy za dobre serce, ofiarność i zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Liceum Polonijne

Liceum Polonijne

Dużo otrzymaliśmy…

Na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych i po podsumowaniu wpłat z tytułu 1% podatku, na konto Fundacji Dla Polonii wpłynęła kwota w wysokości 107 444,68 zł. To o 21 511,46 zł więcej niż w ubiegłym roku! Numer KRS fundacji wpisało w deklaracjach podatkowych 207 Darczyńców z całej Polski.

Tak jak rok temu przekazane nam darowizny przeznaczamy na dofinansowanie kosztów nauki, utrzymania i wyżywienia uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu w Liceum Polonijnym w Warszawie.

Dużo dajemy

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego (OPP), która pomaga w edukacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz rodzinom repatriantów powracającym do Polski. Cel ten realizujemy przede wszystkim poprzez gromadzenie funduszy i pomoc rzeczową dla Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Jako fundacja działamy od 2012 roku i pomogliśmy już ponad 450 uczniom ze wschodu. Gromadzimy fundusze na ich naukę, mieszkanie w przyszkolnym internacie, zakup posiłków, pomocy edukacyjnych i zajęcia pozalekcyjne.

 

Od września 2017 r. mamy pod opieką 140 uczniów z dziewięciu krajów: z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji, Armenii, Gruzji i Tadżykistanu. Zapewniamy uczniom całodobową opiekę, gdyż ich rodziny pozostały w domach na wschodzie, w niektórych przypadkach nawet 5000 km od Polski.

Dzięki pomocy wielu Ludzi Dobrej Woli możemy wspierać działalność Liceum Polonijnego i zapewnić odpowiednie warunki do powrotu do Polski dla kolejnych uczniów i ich rodzin.

1% podatku za kolejny rok

Już wkrótce, bo od 1 stycznia, będzie możliwe podarowanie naszym uczniom 1% podatku za 2017 r. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku podatkowym także będziemy razem z Polakami ze wschodu.

Dziękujemy i serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

Ewa Petrykiewicz wraz z zespołem Fundacji Dla Polonii

 

P.S. Zapamiętajcie nasz numer KRS: 0000423252