Fundację „Dla Polonii” powołali do istnienia członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w celu wspierania Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Dbamy o patriotyczne wychowanie i więzi z Polską
Dbamy o patriotyczne wychowanie i więzi z Polską

Nauczyciele i wychowawcy, którzy uprzednio działali na rzecz Polaków na Wschodzie w ramach tego stowarzyszenia (które jest zarazem organem prowadzącym Liceum), a obecnie tworzą zarząd Fundacji „Dla Polonii”, mają wieloletnie doświadczenie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą:

 1. Od 1 września 2003 roku kształcenie i utrzymanie (zakwaterowanie z wyżywieniem i opieka zdrowotna) młodzieży polskiego pochodzenia w Liceum Kolegium św. Stanisława Kostki, prowadzonym przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Młodzież pochodzi z: Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Uzbekistanu, Mołdawii, Rosji i Gruzji (w poprzednich latach także kilku uczniów z Turkmenistanu i Kirgizji). Co roku liczba kształconej młodzieży zwiększała się i w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 130 uczniów. Kolejne roczniki maturzystów pochodzenia polskiego opuściły mury Kolegium św. St. Kostki i z powodzeniem studiują na wybranych uczelniach wyższych i otrzymują stypendium rządu RP.
 2. Pomoc charytatywna młodzieży polskiego pochodzenia w najtrudniejszej sytuacji materialnej przez organizowanie pomocy zdrowotnej oraz przygotowywanie paczek.
 3. W sierpniu 2004 r. – organizacja i przeprowadzenie obozu integracyjnego dla młodzieży z Polski i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi na Krymie.
 4. Wycieczka integracyjna dla uczniów polskiego pochodzenia i z Polski na Ukrainę „Szlakiem Sienkiewicza” – jesień 2004 r.
 5. W sierpniu 2005 r. – warsztaty edukacyjne połączone z kursem języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu w Kolegium św. St. Kostki w Warszawie – Wilanowie.
 6. Wizyty studyjne w latach 2004-2005 w Kolegium św. St. Kostki KSW przedstawicieli Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie oraz Związku Uczonych Polskich na Ukrainie, a także szkoły polskiej w Wołkowysku na Białorusi.
 7. W latach 2006-2011 cykle wycieczek edukacyjnych dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, uczniów Kolegium i uczestników kursu języka polskiego, szlakami historii Polski. W każdym roku odbyły się 3-4 wycieczki edukacyjne.
 8. W latach 2006 – 2011 organizacja pobytów wypoczynkowych w okresie ferii zimowych i letnich dla młodzieży z Kazachstanu, Turkmenistanu i Kirgizji – uczniów Kolegium.
 9. Od 2003 roku co roku organizacja w okresie wakacyjnym dwutygodniowych kursów dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu – kandydatów do Kolegium. Są to kursy języka polskiego i kultury polskiej. W roku 2011 w kursie uczestniczyło 66 uczestników z różnych krajów ze Wschodu.
 10. Od 2007 r. prowadzenie kursów metodyczno-kulturowe o tematyce ogólnokulturowej, pogłębiających przed wszystkim znajomość języka i historii Polski oraz zagadnień metodycznych przydatnych w pracy nauczyciela. Uczestnikami byli nauczyciele polskiego pochodzenia ze Wschodu. Dotychczas odbyły się cztery takie kursy: w 2007 roku wzięło w nim udział 15 osób, w 2008 – 30 osób, w 2009 – 45 osób. W 2010 roku zgłosiło się ponad 200 chętnych, ale ze względów finansowych i lokalowych przyjęto ponad 90 uczestników, którzy odbywali zajęcia w 4 modułach tematycznych. Kursy te cieszą się zainteresowaniem, ponieważ odpowiadają na zapotrzebowanie środowisk polskich i nauczycielskich na Wschodzie.
 11. W 2009 roku nawiązanie współpracy z nowymi ośrodkami polskimi po kursie metodyczno-kulturowym zorganizowanym przez członków zarządu Fundacji i członków Stowarzyszenia dla nauczycieli: z ośrodkami w Gruzji, Kaliningradzie i Kazachstanie. Po kursie metodyczno-kulturowym w 2010 roku Stowarzyszenie umocniło i poszerzyło kontakty i współpracę z polskimi środowiskami i organizacjami m.in. także w Armenii i Mołdawii.
 12. W 2011 roku Stowarzyszenie zorganizowało w lipcu z własnych środków tygodniowy pilotażowy kurs przedsiębiorczości i języka polskiego dla działaczy organizacji polskich ze Wschodu: głównie z Ukrainy i Białorusi. Wzięło w nim udział 20 uczestników. Kurs odbywał się w Wilanowie w siedzibie Liceum, gdzie uczy się polska młodzież ze Wschodu.

W 2012 roku członkowie zarządu Stowarzyszenia powołali Fundację „Dla Polonii”, której celem jest m.in. wspieranie kształcenia uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki KSW i wspierania Polaków na Wschodzie oraz promowanie polskiej kultury. Fundacja „Dla Polonii” uzyskała w sierpniu 2015 r. status organizacji pożytku publicznego.