Piękna praktyka mecenatu jest mocno zakorzeniona nie tylko w historii Polski, ale również – naszej Szkoły, która przejęła sztandar i tradycje przedwojennego Męskiego Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki. Od początku historii Szkoły (od 1908 r.) zawsze uczyła się tu grupa zdolnej, ale ubogiej młodzieży, która otrzymywała tę możliwość dzięki finansowej opiece ze strony bogatych i często arystokratycznych rodzin pozostałych uczniów. Po 1920 r. do Szkoły przybyła także duża grupa młodzieży z Kresów II Rzeczypospolitej.

Dziś Fundacja „Dla Polonii” wraz z Liceum Polonijnym kontynuują te szlachetne tradycje, poprzez edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, która również potrzebuje podobnego mecenatu. Pomóż nam kształcić ich dla Polski.

Mecenat szkolnyMecenat szkolny

Program Mecenatu szkolnego polega na objęciu opieką finansową wybranego ucznia Liceum Polonijnego i wspieraniu jego kształcenia oraz kosztów utrzymania w internacie.

To wielka pomoc w funkcjonowaniu szkoły i bursy, którego subwencja oświatowa w pełni nie zaspokaja. W zależności od woli Darczyńcy mecenat może trwać przez jeden pełny rok szkolny lub cały okres edukacji w Liceum.

W zamian Mecenas otrzymuje informacje o postępach w nauce swojego podopiecznego, ukończonych konkursach i uzyskanych wyróżnieniach. W przypadku darowizn przekazywanych przez firmy i organizacje, szerszy zakres pakietu promocyjnego dla Mecenasa pozostaje do uzgodnienia z Fundacją „Dla Polonii”.

Zostań Mecenasem młodzieży ze Wschodu

Liceum Polonijne utrzymuje się z subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, która pokrywa jedynie koszty bieżącego funkcjonowania szkoły i internatu. Środki te nie wystarczają na zapewnienie uczniom pełnego utrzymania w szkolnej bursie, w tym wyżywienia, oraz koniecznych zajęć wyrównawczych i dodatkowych. Na ten cel brakuje miesięcznie 1000 zł na jednego ucznia. Dlatego każda wpłata jest bardzo cenna i potrzebna.

Zwracamy się do Ludzi Dobrej Woli, którym nie jest obojętny los rodaków ze Wschodu, o dołączenie do naszej akcji Mecenatu szkolnego. Wpłaty na kształcenie i utrzymanie zdolnych uczniów można przekazać przelewem międzybankowym na konto:

Fundacja „Dla Polonii”

ul. Bobrowiecka 9; 00-728 Warszawa

Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Tytułem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży

Darowizna przekazana na rzecz Fundacji „Dla Polonii” może zostać odliczona od podatku, ponieważ realizujemy cele zawierające się w sferze zadań publicznych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Jeśli darowizna miała postać pieniężną, to powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek naszej Fundacji.

Pamiątkowe zdjęcie z premiery filmu Eli Basowej pt. "Gdyby stał się cud".
Pamiątkowe zdjęcie z premiery filmu Eli Basowej pt. „Gdyby stał się cud”.

Na stronie akcji „Witajcie w domu” można przeczytać opisy części z naszych uczniów, zgłoszonych do programu Mecenatu szkolnego. Są tam historie ich przodków, a także informacje o osiągnięciach i zainteresowaniach uczniów oraz ich marzeniach o studiach w Polsce.