Kampania społeczna Fundacji „Dla Polonii” na rzecz powrotu do Polski i asymilacji Rodaków ze Wschodu wpisuje się skutecznie w aktualne potrzeby społeczeństwa polskiego. Nasi Rodacy ze Wschodu wywodzą się z tego samego kręgu kulturowego, są spadkobiercami polskiego dziedzictwa i mają pełne prawo do powrotu, nauki, pracy i założenia rodziny w Polsce.

Darowizny na ten cel można wpłacać na numer konta bankowego Fundacji „Dla Polonii”:

86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Tytuł przelewu: Darowizna na kształcenie młodzieży ze Wschodu

Numer konta IBAN dla wpłat z zagranicy:
PL 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
Nr SWIFT: PKOPPLPW

sztandar

Aktualnie podopiecznymi Fundacji „Dla Polonii” jest głównie młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR), której przodkowie w wyniku zsyłek na Syberię (do obecnych: Kazachstanu, Uzbekistanu i azjatyckiej części Rosji) oraz po zmianie granic w wyniku II wojny światowej znaleźli się poza Polską (na terenach obecnej Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS 0000423252). Poprzez swoje działania i kampanie społeczne Fundacja stara się skupić wokół idei wspierania powrotu i edukacji osób polskiego pochodzenia ze Wschodu jak najszersze kręgi społeczeństwa polskiego.

Nasz adres:
Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
http://www.fundacjadlapolonii.pl/
http://facebook.com/fundacjadlapolonii