Fundacja „Dla Polonii” jest organizacją pożytku publicznego (OPP), której celem jest wspieranie edukacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu (z krajów byłego Związku Radzieckiego). Darowizny pieniężne przekazane w ciągu roku na konto naszej Fundacji można odliczyć od dochodu w deklaracji podatkowej rocznej, ponieważ realizujemy cele pożytku publicznego.

Przekazane nam darowizny można odliczyć od uzyskanego w danym roku dochodu niezależnie od podarowania naszej Fundacji 1% podatku w deklaracji rocznej PIT.

piesni2015

Osoby fizyczne:

Darowizna przekazana na rzecz naszej Fundacji może zostać odliczona od dochodu, ponieważ realizowaliśmy cele zawierające się w sferze zadań publicznych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Dla Darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z ulgi podatkowej, wystarczający jest dowód przelewu potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej na konto Fundacji „Dla Polonii”. Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy naszej Fundacji można otrzymać w banku, na poczcie lub wydrukować samodzielnie z konta w banku internetowym.

Osoby prawne (firmy):

W przypadku firm od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Podobnie jak przy osobach fizycznych, tak i tu, powinno to być udokumentowane dowodem wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy naszej Fundacji.

Czasem forma pisemna umowy darowizny jest wymagana przepisami (np. akt notarialny na darowany dom) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. organizacja dostała od firmy samochód i, aby go zarejestrować, musi mieć pisemną umowę potwierdzającą otrzymaną darowiznę).

Darowizny można przekazywać na konto:

Nr konta bankowego: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
Z dopiskiem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży

Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 

Twój 1 % podatku to mój powrót do Ojczyzny

W ramach akcji Witajcie w domu przez 4 lata działalności pomogliśmy w nauce 430 uczniom ze Wschodu, zapewniając im mieszkanie w przyszkolnej bursie, wyżywienie i patriotyczne wychowanie. Pomóż nam w kształceniu kolejnych uczniów Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Zobacz jak wypełnić deklarację podatkową PIT

pitopp

Fundacja Dla Polonii

Numer KRS: 0000423252