W dniach 21–27 kwietnia 2017 r. uczniowie z Liceum Polonijnego z Warszawy, z Gimnazjum im. Jana Pawła II i z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z Wilna oraz ze Szkoły Polskiej na Węgrzech spotkali w Budapeszcie w ramach realizacji projektu „Różne kultury – jedna tożsamość”. Ze strony polskiej w tym spotkaniu wzięli udział uczniowie polskiego pochodzenia ze Wschodu, którzy urodzili się m.in. na Ukrainie, Białorusi, w Uzbekistanie, Kazachstanie, Rosji i Gruzji.

Wspólna fotografia uczniów w centralnym miejscu Budapesztu.

Wspólna fotografia uczniów w centralnym miejscu Budapesztu.

Celem międzynarodowej wymiany było wzajemne poznanie się grup młodzieży oraz przybliżenie im wspólnych wydarzeń historycznych łączących Litwę, Polskę i Węgry. W trakcie spotkania, które realizowaliśmy w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ uczniowie poszukiwali elementów wspólnych dla tożsamości kulturowej krajów ich pochodzenia oraz krajów, w których obecnie mieszkają i chodzą do szkoły.

Główny akcent tej wymiany był bowiem postawiony na odkrywanie podobieństw pomiędzy tak wydawałoby się odległymi od siebie krajami i kulturami. Posłużyły temu zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli ze szkoły w Budapeszcie oraz lekcje historii i geografii, zrealizowane w trakcie zwiedzania najważniejszych miejsc, instytucji i zabytków w Budapeszcie.

Wzajemne poznanie się młodzieży, odkrywanie wspólnych pasji i otwartość na innych to wartości Erasmusa.

Wzajemne poznanie się młodzieży, odkrywanie wspólnych pasji i otwartość na innych to wartości Erasmusa.

Dodatkowym walorem poznawczym była jednodniowa wycieczka historyczna wzdłuż Zakola Dunaju, podczas której młodzież zwiedziła dawne serbskie miasteczko Sentendre, królewskie miasto Wyszehrad z ruinami zamku oraz Esztergom – jedno z najstarszych miast węgierskich.

Młodzież w relacjach ze spotkania w Budapeszcie wspomina, że dużą wartością wymiany uczniów w ramach Erasmusa+ jest zdobycie nowej wiedzy oraz rozwój kompetencji m.in. pracy w grupie, komunikatywności, tolerancji i pozytywnego nastawienia do otaczającej nas rzeczywistości i osób o różnorodnych charakterach. Uczestnicy wymiany tworzyli własne materiały multimedialne, rozwijali umiejętności językowe, reporterskich, a także korzystali z nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Mimo różnic kulturowych łączy nas wspólna tożsamość.

Mimo różnic kulturowych łączy nas wspólna tożsamość.

Mimo tych pozornych różnic kulturowych młodzieży z trzech krajów udało się znaleźć wiele jednoczących je elementów. Wspomagała to integracja na wesoło i wzajemne poznanie się uczniów, np. w czasie wspólnego śpiewania piosenek w różnych językach: po węgiersku, po litewsku, po rosyjsku i oczywiście po polsku.

Jacek Strzałkowski
Koordynator projektu


logo ErasmusEdukacyjny projekt „Różne kultury – jedna tożsamość” jest realizowany przez Fundację „Dla Polonii” z Polski, Macierz Szkolną z Litwy oraz Szkołę Polską na Węgrzech. Nasze działania są możliwe dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.

Celem projektu jest nawiązanie strategicznej współpracy między trzema organizacjami zajmującymi się edukacją dzieci i młodzieży na etapie gimnazjum i szkoły średniej. Instytucje te mają do czynienia z uczniem w szczególnej sytuacji:

– cudzoziemcami, którzy z różnych względów (głównie rodzinnych i ekonomicznych) zdecydowali się na naukę w Polsce lub

– młodzieżą reprezentującą mniejszość narodową w krajach zamieszkania.

Główne działania mają na celu wsparcie nauczycieli pracujących ze zróżnicowanymi grupami uczniów, przede wszystkim migrantami, jak również podejmowanie współpracy z rodzicami uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Założeniem projektu jest wspieranie kadry edukacyjnej poprzez dostarczenie nowych i atrakcyjnych w formie materiałów dydaktycznych oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń.

Uczniowie z Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie

Uczniowie z Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanym projekcie oraz skorzystanie z wypracowanych rezultatów, które są na bieżąco publikowane na portalu projektowym pod adresem http://e-akademia.net