Serdecznie dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszej fundacji za przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz polskiej młodzieży ze Wschodu. Nasi podopieczni są niezmiernie wdzięczni za pomoc w powrocie do Polski i za wspieranie ich edukacji w Kolegium św. Stanisława Kostki.

Po 3 latach nauki teraz przystąpili do egzaminu maturalnego (foto J. Strzałkowski).

Nasi stypendyści po 3 latach nauki przystąpili do egzaminu dojrzałości (foto J. Strzałkowski).

Fundacja „Dla Polonii” ma obecnie pod stałą opieką stypendialną 130 uczniów z dziewięciu krajów z obszaru dawnego Związku Radzieckiego. Zapewniamy młodzieży program nauczania ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego, program wychowania patriotycznego i rozwoju indywidualnych talentów. Nasza praca pedagogiczna na rzecz tych młodych ludzi jest możliwa dzięki ofiarnej pomocy wielu Polaków z kraju i zza granicy. Z otrzymanych darowizn pieniężnych, odpisów 1 % podatku oraz z dotacji i grantów możemy dofinansowywać koszty utrzymania młodzieży w przyszkolnym internacie, ich całodzienne wyżywienie, a także dodatkowe programy edukacyjne, konkursy i zajęcia pozalekcyjne.

Młodzi Polacy ze Wschodu mogą odwdzięczyć się nam swoimi talentami i dobrymi wynikami w nauce. Teraz w majowe dni ponad trzydziestu naszych stypendystów przystąpiło do egzaminów maturalnych, które – jesteśmy o tym przekonani – ukończą z bardzo dobrymi wynikami. Nasze przekonanie potwierdza mocna pozycja Kolegium św. Stanisława Kostki w najbardziej prestiżowym rankingu edukacyjnym fundacji „Perspektywy” (co roku awans o kilka miejsc, a w 2017 roku 36 miejsce w Warszawie i wyróżnienie Srebrną Tarczą). Po wakacjach letnich nasi absolwenci rozpoczną studia na wybranych uniwersytetach i politechnikach w Polsce.

Serdeczne uściski i podziękowania dla wychowawców klas trzecich (foto J. Strzałkowski).

Serdeczne uściski i podziękowania dla wychowawców klas trzecich (foto J. Strzałkowski).

Świadomość, że tak wielu Ludzi Dobrej Woli troszczy się o ich przyszłość pomaga w budowaniu w sercach naszej młodzieży poczucia wspólnoty, jest potwierdzeniem trafności ich wyboru nauki w Polsce. Dzięki temu ci młodzi ludzie mogą uwierzyć, że powrót do ojczyzny ich przodków ma głęboki sens i jest dla nich otwarciem nowego rozdziału w życiu.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaufanie okazane Fundacji Dla Polonii i za przekazywane darowizny. Przy tej okazji przypominamy, że kształcenie młodzieży polskiego pochodzenia z krajów dawnego ZSRR można wspierać przez cały rok, niezależnie od przekazania 1 % podatku w zeznaniu rocznym PIT. Wpłaty można przekazywać na konto bankowe naszej fundacji:

Numer konta bankowego: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Z dopiskiem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży

Nasz adres: Fundacja „Dla Polonii”, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

Darczyńcy mogą również skorzystać z systemów przelewów elektronicznych DotPay i PayPal.

Coraz więcej młodzieży ze wschodu otrzymuje pomoc Fundacji "Dla Polonii".

Coraz więcej młodzieży ze wschodu otrzymuje pomoc Fundacji „Dla Polonii”.

Dziękujemy i zachęcamy do bliższego poznania naszych uczniów. Ich sylwetki, historie rodzinne, a także osiągnięcia w nauce i w konkursach zamieszczamy na stronach internetowych:

http://liceumpolonijne.edu.pl

http://witajciewdomu.pl/