Fundacja Dla Polonii prowadzi akcję pomocy dla polskiej młodzieży ze Wschodu pod hasłem „Witajcie w domu”. Finansując edukację w liceum oraz utrzymanie uczniów w przyszkolnym internacie, Fundacja wspiera polską społeczność, buduje kapitał społeczny dla rozwoju Polski, a także kształci przyszłych jej ambasadorów na Wschodzie.

Komu pomagamy?

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki jest niezwykłą szkołą z przedwojennymi tradycjami. Kształci się tu obecnie młodzież o polskich korzeniach z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Armenii, Rosji, Mołdawii i Uzbekistanu.

Zdjęcie z Parą Prezydencką to piękna nagroda dla naszej młodzieży
Zdjęcie z Parą Prezydencką to piękna nagroda dla naszej młodzieży

Zdecydowana większość uczniów pochodzi z niezamożnych polskich środowisk na wschodzie. Są to potomkowie naszych rodaków, którzy zostali wywiezieni przez NKWD i pozostali w byłych republikach sowieckich na skutek zawieruchy historii. Zapewnienie im teraz dostępu do nauki w Liceum Polonijnym, a także stworzenie warunków bytowych w internacie, jest dla nich życiową szansą i spełnieniem marzeń ich ojców i dziadków o powrocie do Ojczyzny.

Uczniowie przyjmowani są do Liceum Polonijnego na podstawie bardzo dobrych wyników w nauce oraz rekomendacji polskich konsulatów i wspólnot polonijnych ze Wschodu. Większość naszych uczniów po ukończeniu studiów podejmuje pracę w Polsce i zaprasza tu swoje rodziny.

Absolwenci Liceum trafiają na najlepsze warszawskich uczelni wyższych. Szkoła, jak każde liceum niepubliczne, utrzymuje się z subwencji oświatowej, ale wyróżnia je m. in. to, że uczniowie nie płacą czesnego za kształcenie i wyżywienie w internacie.

Obecnie Liceum mieści się w tymczasowej siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie w budynkach Centrum Konferencyjnego. Fundacja „Dla Polonii” podjęła się znalezienia docelowej siedziby dla Liceum i internatu.

Mecenat szkolny

Fundacja „Dla Polonii” gromadzi środki na naukę w Liceum Polonijnego i utrzymanie uczniów polskiego pochodzenia oraz na pozyskanie nowej siedziby dla szkoły i bursy. W tym celu Fundacja podjęła akcję Mecenatu szkolnego, która ma pomóc Liceum w realizacji jego misji – kształcenia młodych Polaków z różnych krajów na Wschodzie.

Tamara z Gruzji, Inessa z Armenii, Ali z Uzbekistanu, Natalia z Ukrainy i Waleria z Kazachstanu (foto Jakub Szymczuk)
Tamara z Gruzji, Inessa z Armenii, Ali z Uzbekistanu, Natalia z Ukrainy i Waleria z Kazachstanu (foto Jakub Szymczuk)

Zapraszamy Ludzi Dobrej Woli, którym nie jest obojętny los rodaków ze Wschodu, do grona Mecenasów naszej utalentowanej i pracowitej młodzieży:

Zostań Mecenasem – wybierz ucznia, którego chcesz wspierać

Wspieraj nas

Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły dla Polaków ze wschodu przekonuje, że to dzieło edukacyjne jest jednym z bardziej efektywnych i sensownych działań podejmowanych obecnie w kraju, mających na celu podtrzymywanie ich więzi z Ojczyzną.

Zwłaszcza w dobie tak dużego niżu demograficznego powrót młodych Polaków do kraju przodków i zapewnienie im odpowiednich warunków kształcenia ma szczególną wymowę i społeczną wartość. Dlatego prosimy o regularne wsparcie naszej akcji „Witajcie w domu”.

Aby pomóc w działalności Fundacji wystarczy przelać wybraną kwotę na konto:

Fundacja „Dla Polonii”

ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Tytułem: Darowizna na kształcenie i wyżywienie młodzieży

Nr KRS: 0000423252
Nr konta dla przelewów z zagranicy IBAN:
PL86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW